HOTLINE
0923272865

ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN NGAY HÔM NAY ĐỂ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN

.COM .NET .ORG .VN
Kiểm tra

Cài đặt cấu hình Gmail dùng mail Outlook 2007, outlook 2003

Để có thể nhận và gửi email bằng MS Outlook, trước hết phải cấu hình Gmail để gmail cho phép các thư trong tài khoản được tải về bằng các chương trình như MS Outlook. Đầu tiên, ta đăng nhập vào Gmail, vào phần Cài đặt (Settings), chọn tiếp phần Chuyển tiếp và Pop/Imap (Forward and Pop/Imap)

Để có thể nhận và gửi email bằng MS Outlook, trước hết phải cấu hình Gmail để gmail cho phép các thư trong tài khoản được tải về bằng các chương trình như MS Outlook. Đầu tiên, ta đăng nhập vào Gmail, vào phần Cài đặt (Settings), chọn tiếp phần Chuyển tiếp và Pop/Imap (Forward and Pop/Imap) và chọn hai lựa chọn: Enable Pop for all mail (bật Pop cho tất cả các thư) hoặc Enable Pop for mail that arrives from now on (chỉ bật Pop cho thư đến từ thời điểm này trở đi) và chọn Enable Imap (bật Imap: là chế độ vẫn lưu thư trên máy chủ). Sau đó chọn Save Changes (Lưu lại thay đổi).

 

 

19bd84851aa857ee315d36b35e521743 image002 Cài đặt cấu hình Gmail dùng mail Outlook 2007, outlook 2003

Hình 1

Bước tiếp theo là cấu hình trên Ms Outlook:

Khởi động MS Outlook. Nếu là lần đầu tiên sử dụng thì Outlook sẽ kích hoạt ngay phần thiết lập tài khoản. Còn nếu không thì sau khi khởi động Outlook, chọn trình đơn Tools – Account Settings. Trong trang Email, chọn New…, chọn Microsoft Exchange, Pop3, Imap or Http rồi Next. Tiếp theo đánh dấu vào mục Manually configure server để tự khai báo các thông số, rồi Next. Tiếp theo chọn Internet E-mail, rồi Next.

Sau đó, khai báo các mục:

1eafcf0f1aa857ee40798e135e521783 image003 Cài đặt cấu hình Gmail dùng mail Outlook 2007, outlook 2003

 

Trong phần Account Settings chọn tab E-mail và kích vào New…

Cửa sổ Add New E-mail Account xuất hiện, kích vào Next

 

Nhập vào toàn bộ thông tin về tài khoản Gmail của bạn (lưu ý là không kích vào nút chọn phần Manually configure server settings or additional server types). Kích vào Next sau khi đã khai báo xong thông tin.

 

 

  • Your Name: Tên người dùng
  • Email Address: Địa chỉ Email đầy đủ
  • Accoutn TypePop3 (loại tài khoản là Pop3)
  • Incoming Mail Server: gõ vào: pop.gmail.com
  • Outgoing Mail Server: gõ vào: smtp.gmail.com
  • User Name: nhập tên hòm thư
  • Password: gõ mật khẩu và đánh dấu vào Remember Password (nhớ mật khẩu)

Tiếp theo chọn nút More Setting và khai báo:

1ee545061aa857ee44d12e835e5217c3 image004 Cài đặt cấu hình Gmail dùng mail Outlook 2007, outlook 2003

- Chọn thẻ Outgoing Server và chọn My outgoing server (SMTP) requires authetication và chọn Use the same settings as my incoming server.

- Chọn thẻ Advanced và khai báo:

  • Incoming server (Pop3): 995 và đánh dấu vào mục This server requires an encrypted connection (SSL)
  • Outgoing server (SMTP): 465 và chọn tại mục This server requires an encrypted connection (SSL) áp dụng cho MS Outlook 2003
  • Outgoing server (SMTP): 587 và chọn tại mục Use the following type of encrypted connections: TLS áp dụng cho MS Outlook 2007

Kích OK và Next rồi Finish để kết thúc. Như vậy là người dùng có thể kích vào nút Send/Receive để kiểm tra. Bạn sẽ nhận được thư tải về từ Gmail.

Ngày tạo 07/06/2013 12:00

Đối tác